• Naziv projekta: Sajmovima u svijet

  • Opis projekta: Dodijeljena je potpora za sudjelovanje na internacionalnim sajmovima

  • Ciljevi projekta: Stjecanje većeg broja kontakata sa izdavačima/investitorima u svrhu buduće suradnje na izradi računalnih igara

  • Ukupna vrijednost projekta: 187.816,96 kuna

  • Sufinancirano od strane EU: 156.000,00 kuna

  • Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2018. – 01.12.2019.

  • Kontakt: info [at] soapinteractive.com

  • www.strukturnifondovi.hr